Nowy produkt

28715 Przedmioty

PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA FFP2 (10 SZTUK)

Wyprzedaż!

1,97 zł

1,97 zł brutto
1,60 zł netto

0,20 zł za sztukę

Więcej informacji

Opis

Półmaski filtrujące FFP2 są kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych, składającym się całkowicie albo częściowo z materiału filtrującego. Przeznaczone są wyłącznie do ochrony dróg oddechowych przez nietrującymi stałymi i ciekłymi cząstkami takimi jak: pyły, dymy, aerozole, mgły.
Półmaski są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 86/686/EWG i normą EN 149:2001+A1:2009.

NR – po jednej zmianie roboczej (8h) należy maskę wyrzucić i wziąć nową

W opakowaniu 10 szt.

W zbiorczym kartonie 1000 szt.

Przechowywanie, używanie, czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja :

Użytkownik musi być zapoznany ze sprzętem i jego przeznaczeniem. Należy zapoznać się z instrukcją i ją przestrzegać. Półmaska nie może być stosowana w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze (studzienki, kanały, zbiorniki itp.) ze względu na możliwość wystąpienie niedoboru tlenu (tj. poniżej 17% obj.) Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przez gazami i parami. W trakcie użytkowania półmaski następuje wzrost oporów oddychania spowodowany osadzaniem się na niej pyłu. Jeżeli użytkownik uzna, że opór znacznie wzrósł, półmaskę należy wymienić na nową. Półmaska przeznaczona jest przez okres jednej zmiany roboczej (max 8h) w przypadku oznakowania NR. Półmaska przeznaczona jest do wielokrotnego użytku (max 3 zmiany robocze) w przypadku oznakowania R. Dobór odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku.
Półmaska filtrująca jest sprzętem jednorazowego użycia i nie wolno jej prać ani czyścić. Półmaski filtrujące należy przechowywać w zamkniętych, nie uszkodzonych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o wilgotności poniżej 90% i w temperaturze od -20◦C do +40◦C. Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania 36miesięcy. Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem.
Przed użyciem półmaski filtrującej należy sprawdzić datę jej przydatności do użycia oraz czy jej elementy nie są uszkodzone. Półmaski uszkodzone, oraz takie, których czas przechowywania został przekroczony nie mogą być użyte.

Zastosowanie:

Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Sposób założenia:

 

Miarą skuteczności sprzętu filtrującego jest jego klasa ochronna:


Klasa P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej - chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (10xNDS).

Produkty powiązane