1. GOTÓWKA PRZY ODBIORZE TOWARU / POBRANIE

W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, odbiór towaru lub jego wysyłka następuje w najszybszym możliwym terminie lub w terminie wskazanym przez klienta.

Pobranie przy odbiorze towaru, który jest dostarczany przez firmę spedycyjną. W przypadku tej formy płatność następuje w momencie doręczenia towaru i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

Dokonanie zapłaty za Towar w terminie wskazanym na dokumencie VAT (faktura lub faktura pro forma) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez klienta cen podanych w tym dokumencie.

  1. PRZEDPŁATA NA KONTO

Możliwość przedpłaty na konto na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury proforma na rachunek bankowy:

PRUS-POL BHP Sp. z o. o.
ul. Północna 2A
55-110 Prusice

PKO BP PLN 

21 1020 5297 0000 1302 0278 4023

Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata na konto wystawiana jest faktura proforma na podstawie której klient dokonuje przedpłaty.

W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata na konto wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty wartości zamówienia na konto bankowe.

Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

Klient dokonujący płatności zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer dokumentu VAT, który jest opłacany.

W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez klienta towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa klient.

  1. PRZELEW 3, 7, 14, 21, 30 DNI

Możliwość przelewu na konto na podstawie otrzymanej faktury na rachunek bankowy:

PRUS-POL BHP Sp. z o. o.
ul. Północna 2A
55-110 Prusice

PKO BP PLN 

21 1020 5297 0000 1302 0278 4023

Przy zamówieniach z formą płatności przelewu na konto na określoną ilość dni wystawiana jest faktura na podstawie której klient dokonuje opłaty w wyznaczonym terminie.

Brak zapłaty za otrzymany towar w terminie podanym na fakturze od daty otrzymania przez klienta faktury skutkuje tym, że towar należy w dalszym ciągu do sprzedawcy.

Klient dokonujący płatności zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer dokumentu VAT, który jest opłacany.

W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez klienta towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa klient.