Nowy produkt

68 Przedmioty

RĘKAWICE ROBOCZE NITRYLOWE

18,45 zł

18,45 zł brutto
15,00 zł netto

18,45 zł za opakowanie

Więcej informacji

Opis

Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, do jednorazowego użycia, pasują na prawą i lewą dłoń, środek ochrony osobistej do minimalnego ryzyka.

Nazwa wyrobu : RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE

Klasa : I

Rozmiary : XS, S, M, L, XL

Przechowywanie, używanie, czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja : Chronić przed światłem słonecznym, fluorescencyjnym i ozonem, przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 10–30°C, przechowywać rękawice w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych i źródeł ognia, nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników itp. Rękawice jednorazowe- nie podlegają czyszczeniu, konserwacji i dezynfekcji. Przed użyciem rękawice należy sprawdzić pod kątem wszelkich niedoskonałości. Jeżeli w wyniku użytkowania rękawice są pęknięte , rozdarte lub przebite, należy je natychmiast wymienić, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy użyć nowej pary rękawic. Należy używać minimum 1 pary rękawic do jednego pacjenta i jednej procedury medycznej- rękawice jednorazowe. Długość rękawic ochronnych poniżej 270 mm- rękawice do celów specjalnych, gdyż także są to rękawice diagnostyczne.

Rękawice robocze są zgodne z Europejską Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EWG.